باشگاه مشتریان مرکز توانبخشی پارس توان

پارس توان

طرح باشگاه مشتریان مرکز توانبخشی پارس توان

 

مرکز جامع توانبخشی پارس توان به پاس قدردانی از اعتماد مشتریان وفادار خود و جلب رضایت هر چه بیشتر آنان، اقدام به راه
اندازی باشگاه مشتریان نموده است. هدف از معرفی این باشگاه، ارتقاء سطح بهره مندی مراجعین گرانقدر از مزایا و امتیازات و
ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط صمیمانه تر با مرکز پارس توان است.
در مرکز پارس توان کلیه خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، ماساژ درمانی و … به صورت همزمان ارائه می گردد.
چنانچه مراجعه کننده از هرکدام از خدمات مذکور استفاده نماید، می تواند از طرح باشگاه مشتریان مرکز پارس توان استفاده
نماید. که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد.
به ازای هر جلسه مراجعه فرد به به مرکز به دلیل (فیزیوتراپی یا کاردرمانی یا گفتار درمانی) ۲ امتیاز کسب می نماید.
امتیاز مراجعه کنندگان عزیز پس از هربار مراجعه جمع شده و چنانچه شامل هر کدام از آیتم های زیر گردند می توانند از مزایای
طرح باشگاه مشتریان استفاده نمایند.

 

ردیف
معرفی آیتم
تعداد امتیاز
هدیه باشگاه مشتریان به مراجعه کنندگان
توضیحات
۱
برنزی
۵۰
یک جلسه رایگان  (فیزیوتراپی یا کاردرمانی یا گفتار درمانی)
۲
نقره ای
۷۵
دو جلسه رایگان  (فیزیوتراپی یا کاردرمانی یا گفتار درمانی)
+
یک جلسه رایگان  (ماساژ درمانی)
چنانچه فرد بخواهد از این آیتم استفاده نماید نباید امتیاز برنزی خود را خرج کند.
۳
طلایی
۱۰۰
سه جلسه رایگان   (فیزیوتراپی یا کاردرمانی یا گفتار درمانی)
+
دو جلسه رایگان  (ماساژ درمانی)
چنانچه فرد بخواهد از این آیتم استفاده نماید نباید امتیاز نقره ای خود را خرج کند.
۴
الماسی
۱۵۰
چهار جلسه رایگان   (فیزیوتراپی یا کاردرمانی یا گفتار درمانی)
+
سه جلسه رایگان  (ماساژ درمانی)
چنانچه فرد بخواهد از این آیتم استفاده نماید نباید امتیاز طلایی خود را خرج کند.